Домен integracia.in.ua зарегистрирован в интересах клиента.

Домен integracia.in.ua зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name integracia.in.ua has been registered on behalf of a client.